در زیر عکس هایی را از فعالیت روزمره خانم ها ایرانی در جامعه از نظر می گذرانید.

M_Musazadeh.jpg

<**ادامه مطلب...**>

زنان در ایران نقش موثری در فعالیت های اجتماعی دارند.در عرصه های گوناگون جامعه زنان حضور چشمگیری دارند و زن در ایران دارای ارزش و جایگاه خاصی است.

زنان ایرانی در طول سال سه روز را به خود اختصاص داده‌اند. قرن‌ها پیش که شاید در بسیاری از قسمت‌های کره خاکی که حالا از متمدن‌ها محسوب می‌شوند بی قانونی بیداد می‌کرد ایرانیان حتی روزهایشان نیز نامی و جشنی داشت.

هرسال پنجم اسفند زنان ایرانی از کار روزانه دست می‌کشیدند و این مردان بودند که یک روز در سال نقش زنان را ایفا می‌کردند.

سالیان سال بعد از آن که اسلام ظهور کرد و گسترش پیدا کرد باز این ایرانیان بودند که روزی از روزهای سال قمری را روز زن نامیدند.

در زیر عکس هایی را از فعالیت روزمره خانم ها ایرانی در جامعه از نظر می گذرانید.

M_Musazadeh.jpg

<**ادامه مطلب...**>

M_Haghgoo_3.jpg

A_Rahbar.jpg

R_Rostami_2.jpg

Z_Mohamadi.jpg

M_Haghgoo_2.jpg

S_Taghianpour.jpg