با افتتاح نان سنگكی سنتی پز در خوابگاه فاطمیه كوی دانشگاه تهران، از این پس دانشجویان می‌توانند نان داغ در خوابگاه سلف كنند.

دكتر داریوش اسماعیلی مدیركل كوی دانشگاه تهران با بیان اینكه نان سنگكی سنتی پزدر محل خوابگاه فاطمیه افتتاح شده است، گفت: یك درب این نان سنگكی نیز در خیابان امیرآباد است كه مردم نیز می‌توانند از آن نان خریداری كنند.

وی گفت: قیمت نان برای عموم مردم 500 تومان است، اما برای دانشجویان با 50 درصد تخفیف 250 تومان محاسبه می شود.

اسماعیلی افزود:‌ در روز اول افتتاح نان سنگكی؛ نان به صورت مجانی در اختیار دانشجویان قرار گرفت.