آیا حکم اعدام واقعا اشد مجازات!برای مردیست که در کمال خونسردی دوستش را بیهوش کرده و بدنش را قطعه قطعه میکند و در قسمت های مختلف شهر تهران پخش میکند ؟

عامل یک جنایت تکان دهنده در شمال غرب پایتخت ، امروز در دادگاه کیفری به اشد مجازات محکوم شد.

به گزارش ایسکانیوز تلفن دادسرای جنایی پایتخت ، ظهر 12 تیر 1387 به صدا در آمد و خبر رسید دو پای یک مرد که داخل کیسه پلاستیکی بود از سوی کارگران شهرداری پیدا شده است.
سپس بازپرس حسین روشن - کشیک وقت دادسرای امور جنایی - و افسران دایره 10 اداره آگاهی به نقطه مورد نظر در بزرگراه «شیخ فضل ا... نوری» رفتند و با دیدن پاها ، رسیدگی به ماجرا را در دستور کار خود قرار دادند.
بررسی ها نشان می داد جنایت در محل دیگری صورت گرفته و پاهای قربانی در فرصتی مناسب ، کنار بزرگراه رها شده بود.
تجسس پلیس برای کشف کلید معما ادامه داشت تا این که دو هفته بعد سایر اندام قربانی در حاشیه آزاد راه کرج کشف شد.با توجه به سرنخ های به دست آمده و شناسایی قربانی 56 ساله به نام «نادر» متهم فراری (سعید) 24 مرداد 1387 دستگیر شد.
وی که می خواست با ارائه اطلاعلات ضد و نقیض ، پرونده را به بیراهه بکشد پس از دیدن مدرک های دادگاه پسند به ناچار لب به بیان حقیقت گشود : «من و نادر در زندان اوین با هم آشنا شدیم. او به جرم نگهداری اسلحه بازداشت شده بود و پس از آزادی ، رابطه ما ادامه یافت.نادر به تنهایی در بلوار مرزداران زندگی می کرد».
«سعید» ادامه داد : «آن روز سیاه ، شیطان در وجودم رخنه کرد و دوستم را بی هیچ دلیلی با قرص خواب آور بیهوش کردم و کشتم».
به دنبال این ادعا ، جانی با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 27 تهران روانه بازداشتگاه شد و تلاش کارآگاهان برای برملاشدن زوایای پنهان ماجرا ادامه یافت.گزارش ایسکانیوز می افزاید ، کارآگاهان با ادامه تجسس از اختلاف مالی «نادر» و «سعید» پرده برداشتند و کیفرخواست مجرم صادر شد.
در نشست رسیدگی به این پرونده که امروز به ریاست قاضی «حسن تردست» و با حضور چهار مستشار تشکیل شد ابتدا نماینده دادستان ، کیفرخواست را خواند.
وی اعلام کرد : با توجه به شهادت شاهدان ، تقاضای اولیای دم و اعتراف های «سعید» برایش اشد مجازات (قصاص نفس) خواهانم.
نوبت دفاع به مجرم که رسید جنایت را گردن گرفت و همان اعتراف های گذشته را تکرار کرد.در پایان ، پنج قاضی وارد شور شدند و حکم مرگ «سعید» را صادر کنند.رای تا 20 روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی است.