در نخستین جلسه دادگاه علنی قاتل سریالی زنان در قزوین، متهم به شش فقره قتل اعتراف كرد.

نخستین جلسه دادگاه قاتل سریالی زنان صبح امروز در دادگستری استان قزوین برگزار شد كه در ابتدا كیفرخواست پرونده قرائت شد.

در این كیفرخواست اقرارهای متهم و نحوه قتل‌ها بر اساس صحنه‌های بازسازی شده تشریح شد و تقاضای قصصا برای متهم اعلام شد.

در ادامه معاون دادستان قزوین اظهار داشت: متهم قتل‌ها را در ابتدای ماه قمری انجام می‌داده و این موضوع بدان دلیل بوده كه در این روز بر اساس یك رسم قدیمی زنان در بقعه مبارك چهار انبیا حاضر می‌شوند.

علی‌اكبر لشگری افزود: متهم در این بقعه مقتولان را شكار می‌كرده و در ادامه با ادعای اینكه آنها را به منزلشان می‌رساند، سوار خودروی خود می‌كرده است.

وی ادامه داد: متهم در نخستین قتل خود پس از اینكه به مقتول نوشیدنی تعارف می‌كند و مقتول پس از آشامیدن بیهوش می‌شود به این نتیجه می‌رسد كه طعمه‌های خود را در صندلی عقب خودرو سوار كند تا هنگام عبور و مرور در شهر كسی متوجه وی نشود.

در ادامه متهمه در برابر سوال‌های مختلف دادگاه به انجام شش فقره قتل اعتراف كرد و در برابر بقیه پرسش‌ها اظهار داشت: از كشتن افراد لذت نمی‌بردم بلكه من با مشكلات مالی شدیدی روبه‌رو بودم.

وی افزود: كسی از انجام قتل‌ها مطلع نبود و من خود به تنهایی اقدام به قتل این شش نفر كردم و برای زیارت و انتخاب شكارهای خود به بقعه مباركه می‌رفتم.

این متهمه اضافه كرد: با عنوان سخنان آخر خود می‌گویم كه من از روی كسانی كه خانواده‌شان را عزادار كرده‌ام شرمنده‌ام و امروز در اختیارتان هستم و به لحاظ قانونی شما می‌توانید هر بلایی سرم بیاورید.

وی تصریح كرد: من به دنبال پاك شدن هستم تنها درخواست من از شما این است كه اگر به من رحم نمی‌كنید به بچه‌هایم رحم كنید و كاری نكنید كه قاتلان دیگری در جامعه مانند من درست شوند.

این متهمه اظهار داشت: من محصول دست همین جامعه هستم.

می‌توانید مرا بالای دار ببرید ولی حداقل پس از قصاص مرا ببخشید و اگر می‌خواهید رحمی هم بكنید به بچه‌هایم رحم كنید.

در ادامه پس از چهار ساعت با اعلام پایان نخستین جلسه دادگاه برگزاری جلسه بعدی را 10 بهمن ماه سال جاری اعلام كرد.